Technologie WEBER

Technická čistota

Čím kompaktnější jsou součásti a spojovací prvky, tím choulostivěji reagují na částice nečistot. Dokonce i mikroskopické kovové částice o velikosti 500, 200 nebo dokonce jen 100 µm mohou způsobit chybné funkce. Firma WEBER proto sází na maximální možnou technickou čistotu. Tato technologie má následující účinky: Počet částic nečistot, vznikajících v montážním procesu a jejich velikost se průkazně snižuje. V oblasti třídy velikosti částic 100 až 150 µm se snižuje počet částic z 1 526 na 226, počet částic o velikosti mezi 150 a 200 µm se díky technologii WEBER snižuje o 338.