WEBER-technika

Technická čistota

Technická čistota WEBER

Čím kompaktnější jsou součásti a spojovací prvky, tím choulostivěji reagují na částice nečistot. Dokonce i mikroskopické kovové částice o velikosti 500, 200 nebo dokonce jen 100 µm mohou způsobit chybné funkce. Firma WEBER proto sází na maximální možnou technickou čistotu. Tato technologie má následující účinky: Počet částic nečistot, vznikajících v montážním procesu a jejich velikost se průkazně snižuje. V oblasti třídy velikosti částic 100 až 150 µm se snižuje počet částic z 1 526 na 226, počet částic o velikosti mezi 150 a 200 µm se díky technologii WEBER snižuje o 338.

Přednosti
  • Vylepšená kvalita
  • Vysoká disponibilita montážních zařízení – méně poruch vlivem znečištěných podávacích a šroubovacích systémů
  • Méně výpadků komponent, významných pro funkci a bezpečnost, protože je nižší zanesení nečistotami při montáži
  • Lepší šance při miniaturizaci součástí
Technická čistota Stacionární šroubovák Feed WEBER

Jakmile jsou díly vybaleny k montáži, hrozí nebezpečí zpětného znečištění. Firma WEBER proti nim nasazuje své dlouholeté know-how: Podávání spojovacích prvků k vřetenu probíhá díky schodovému dopravníku ZEL, šetrnému k materiálu a pracujícímu bez vibrací, čímž se významně minimalizuje otěr a víření nečistot. Bezprostředně před šroubovacím vřetenem integruje firma WEBER čistící brzdu, s odlučovacím filtrem nečistot. Na tomto místě jsou odsávány jak podávací vzduch, tak i povrchové usazeniny. Poslední centimetry až k šroubovací hlavě následně spojovací prvek překonává za využití gravitační síly. Firma WEBER nabízí tuto technologii volitelně pro všechny své šroubováky.

WEBER Schraubautomaten

WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.