Aplikace

Šroubovací technika pro automobilový průmysl a výrobu karoserií

Šroubová technika konstrukce automobilových karoserií WEBER

Karoserie představuje centrální prvek u výroby automobilů. Tato konstrukce má značný podíl na pasivní bezpečnosti vozidel, je nosným spojením téměř pro všechny komponenty. Když se vyrábí karoserie, musí se různé jednotlivé díly spojit navzájem bezpečně, trvale a popř. tak, aby šly zase rozebrat. Materiály používané při výrobě automobilů, příp. karoserií, by přitom měly být stále pevnější a podle možností stále levnější. To je pro společnost WEBER mimořádná výzva. Dříve se díly svařovaly, dnes je ovšem na tahu automatizovaná šroubovací technika. Podmínka: vysoká flexibilita, nekompromisní procesní bezpečnost a nulová chybovost. Výrobci automobilů od značky Audi po Volkswagen důvěřují při montáži karoserií šroubovacím automatům WEBER. Společnost WEBER se přitom již dávno stala technologickým průkopníkem v oboru, a pro moderní materiály a kompozity vyvinula odpovídající metody šroubování – například šroubovací systém s tavným formováním otvoru.

Chcete dostávat poradenství pro konkrétní odvětví?

    Tímto souhlasím s Ochrana osobních dat. Je mi známo, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat emailem info@bntgmbh.de, a tím iniciovat smazání dat. Mnou předaná data budou používána výhradně v rámci záznamu mého kontaktu, a pokud to není potřebné, nebudou předána třetím osobám.

    WEBER Schraubautomaten

    WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.