Zásady ochrany osobních údajů

Úvod a obecné informace

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu naleznete informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji shromážděnými při používání našich webových stránek. Vaše údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Odpovědná osoba ve smyslu DSGVO

WEBER Schraubautomaten GmbH Hans-Urmiller-Ring 56 D-82515 Wolfratshausen Telefon: +49 (0)8171 406-0

E-Mail: info@weber-online.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

BNT GmbH Hauptstr. 73a 68789 St. Leon-Rot Stefan Becker

06227 3996930
info@bntgmbh.de
www.bntgmbh.de

Definice

Naše zásady ochrany osobních údajů mají být jednoduché a srozumitelné pro každého. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se obecně používají oficiální termíny obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Oficiální definice jsou vysvětleny v článku 4 DSGVO.

Server-Logfiles

Při přístupu na naše webové stránky je technicky nezbytné, aby se údaje přenášely na náš webový server prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Následující údaje jsou zaznamenávány během probíhajícího spojení pro komunikaci mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem:

 • Datum a čas žádosti
 • Název požadovaného souboru
 • Stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • Stav přístupu
 • Použitý webový prohlížeč a operační systém
 • (Úplné) IP adresa počítače, který žádá o přístup
 • Množství přenesených dat

Uvedené údaje shromažďujeme, abychom zajistili bezproblémové nastavení připojení webových stránek a umožnili uživatelům pohodlné používání našich webových stránek. Kromě toho se soubor protokolu používá k vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a pro účely správy. Právním základem pro dočasné uložení údajů nebo souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Z důvodů technické bezpečnosti, zejména kvůli obraně proti pokusům o útoky na náš webový server, ukládáme tyto údaje po krátkou dobu. Na základě těchto údajů nelze vyvozovat závěry o jednotlivých osobách. Nejpozději po 7 dnech jsou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné zjistit spojení s konkrétním uživatelem. Kromě toho jsou údaje v případě potřeby zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely. Tyto údaje nejsou nikdy ukládány společně s jinými osobními údaji uživatele, porovnávány s jinými údaji ani předávány třetím stranám.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. “cookies”. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se na vašem koncovém zařízení ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč. Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo jazykové nastavení). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy. Technicky nezbytné soubory cookie jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Ukládání souborů cookie je naším oprávněným zájmem pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Ostatní soubory cookie jsou ukládány pouze s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat. Právní základ může rovněž vyplývat z čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Pokud se soubory cookie používají pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a získáme váš souhlas. Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste

 • být informován o nastavení souborů cookie,
 • povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech,
 • vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně,
 • aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče.

Nastavení souborů cookie lze spravovat pod následujícími odkazy pro příslušné prohlížeče:

Soubory cookie mnoha společností a funkcí používaných pro reklamu můžete spravovat také individuálně. K tomu použijte příslušné uživatelské nástroje, které jsou k dispozici na adrese https://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Většina prohlížečů také nabízí takzvanou funkci “nesledovat”. Pokud je tato funkce aktivována, příslušný prohlížeč sdělí reklamním sítím, webovým stránkám a aplikacím, že si nepřejete být “sledováni” za účelem behaviorální reklamy apod.. Informace a pokyny k úpravě této funkce naleznete na níže uvedených odkazech v závislosti na poskytovateli prohlížeče:

Kromě toho můžete ve výchozím nastavení zabránit načítání tzv. skriptů. “NoScript” umožňuje spouštět JavaScripty, Javu a další pluginy pouze na důvěryhodných doménách podle vašeho výběru. Informace a pokyny k úpravě této funkce získáte od poskytovatele vašeho prohlížeče (např. pro Mozilla Firefox na adrese: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/).

Upozorňujeme, že pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Správa nastavení souborů cookie

WP Cerber Security & Antispam

Používáme službu “Cerber Security & Antispam” poskytovanou společností Cerber Tech Inc. New York, NY, 1732 1st Ave, 10128, USA. Zásuvný modul ochrany proti hackerům blokuje narušitele prostřednictvím IP adresy nebo podsítě a chrání před dalšími pokusy po dosažení nastaveného limitu opakovaných pokusů. To znemožňuje útoky hrubou silou nebo distribuované útoky hrubou silou prostřednictvím botnetů. Vytvořením černé nebo bílé listiny IP adres je navíc možné zablokovat nebo povolit přihlášení z určitých IP adres. (Více informací o funkcích na: https://wpcerber.com/). Podle poskytovatele nejsou v této souvislosti shromažďovány ani zpracovávány žádné údaje – ani službami, ani nabízeným softwarem. Další informace o shromažďování a používání údajů společností WP Cerber Security & Antispam najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cerber: https://wpcerber.com/privacy-policy/.

Kontaktní formulář a kontakt e-mailem

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře nebo e-mailu, včetně vašeho jména a příjmení, uloženy pro účely zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Pro kontakt s námi je nutné uvést e-mailovou adresu a jméno a příjmení, uvedení telefonního čísla je dobrovolné. V žádném případě nebudeme tyto údaje předávat bez vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a případně čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud je cílem vaší žádosti uzavření smlouvy. Vaše údaje budou po vyřízení vaší žádosti vymazány, pokud neexistuje žádná zákonná povinnost údaje uchovávat. V případě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Zpravodaj

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách s pravidelnými informacemi o našich nabídkách a produktech, vyžadujeme jako povinný údaj váš e-mail. Další údaje mohou být poskytnuty za účelem vašeho osobního oslovení v newsletteru a/nebo vaší identifikace, pokud si přejete uplatnit svá práva jako subjekt údajů. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám budeme zasílat náš newsletter e-mailem pouze tehdy, pokud jste výslovně potvrdili, že se zasíláním newsletterů souhlasíte. V prvním kroku obdržíte e-mail s odkazem, který můžete použít k potvrzení, že si jako majitel příslušné e-mailové adresy přejete dostávat budoucí zpravodaje. Potvrzením nám dáváte souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, že můžeme vaše osobní údaje použít pro účely zasílání vámi požadovaného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme kromě e-mailové adresy potřebné k odeslání také IP adresu, prostřednictvím které jste se k odběru newsletteru zaregistrovali, a datum a čas registrace a potvrzení, abychom mohli později vysledovat případné zneužití. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v každém newsletteru nebo zasláním e-mailu výše uvedené odpovědné osobě. Po odhlášení odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním shromážděných údajů nebo pokud není další zpracování jinak právně přípustné. Náš e-mailový zpravodaj je zasílán prostřednictvím poskytovatele technických služeb, kterému předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. S naším poskytovatelem e-mailových služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které jsme se zavázali chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. Poskytovatel služeb: mailingwork GmbH Adresa: Birkenweg 7, 09569 Oederan, Německo Telefon: +49 (0)371 / 33 71 61-0 E-mail: info@mailingwork.de

Zásady ochrany osobních údajů: www.mailingwork.de/datenschutz

Poskytovatel služeb používá informace z registrace newsletteru k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletteru naším jménem.

Webový formulář pro žádost o cenovou nabídku

Na našich webových stránkách je k dispozici webový formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat a požádat o bezplatnou nabídku našich služeb e-mailem nebo telefonicky. Přenos osobních údajů prostřednictvím webového formuláře je výhradně šifrovaný. Pokud tuto možnost využijete, budou nám údaje zadané do vstupní masky předány a uloženy. Jedná se o tyto údaje: E-mailová adresa uživatele, jméno a příjmení, titul a poštovní adresa. V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje: Datum a čas. V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje budou zpracovávány výhradně v rámci stanoveného účelu – zaslání nabídky a telefonického kontaktu. Právním základem pro zpracování údajů předaných v průběhu zasílání e-mailu je provedení předsmluvních opatření nebo smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše osobní údaje budou zásadně vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Osobní údaje shromážděné za účelem získání nabídky budou vymazány, jakmile bude nabídka odeslána a proběhne s vámi okamžitý telefonický kontakt nebo bude neúspěšný. K dalšímu zpracování dochází pouze tehdy, pokud je nezbytné v rámci výsledného zahájení a zpracování smlouvy nebo pro splnění z toho vyplývajících smluvních účelů.

Odesílání aplikací

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, shromažďujeme osobní údaje. Jedná se zejména o vaše kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, telefonní číslo a uživatelskou e-mailovou adresu) a další údaje, které uvedete o svém vzdělání (např. životopis, kvalifikace, tituly a pracovní zkušenosti) a o sobě (např. motivační dopis, osobní zájmy). To může zahrnovat i zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o těžkém zdravotním postižení). Vaše osobní údaje jsou zpravidla shromažďovány přímo od vás v rámci procesu podávání žádostí a při elektronickém přenosu jsou šifrovány. Primárním právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG. Kromě toho lze souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a), 7 DS-GVO ve spojení s § 26 odst. 2 BDSG použít jako ustanovení o povolení k ochraně údajů. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna. V rámci naší společnosti mají k vašim osobním údajům přístup pouze ty osoby a oddělení (např. personální oddělení), které je nezbytně potřebují k provedení procesu žádosti nebo k plnění našich zákonných povinností. V případě potřeby budou vaše žádosti předány příslušným odpovědným osobám k posouzení. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě předávány třetím stranám bez povolení. Vaše údaje týkající se žádosti o konkrétní pracovní pozici budou uloženy a zpracovávány v průběhu aktuálního procesu žádosti. Po ukončení procesu podávání žádostí (např. v podobě přijetí nebo zamítnutí) bude proces podávání žádostí včetně všech osobních údajů ze systému vymazán nejpozději do tří měsíců od ukončení procesu podávání žádostí. Údaje vybraných žadatelů budou bezpečně uloženy po dobu až 2 let, pokud k tomu žadatelé udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Pro tento účel postačí neformální e-mail na kontaktní údaje odpovědné osoby uvedené výše. V případě přijetí budou vaše dokumenty k žádosti přeneseny do osobního spisu.

 

Sdílení dat a příjemci

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud. – pokud jsme na to výslovně upozornili v popisu příslušného zpracování údajů. – pokud jste udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a DSGVO, – zveřejnění je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny, – v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c DSGVO a – pokud je to nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO. Ke zpracování našich služeb využíváme také externí poskytovatele služeb, které jsme pečlivě vybrali a písemně pověřili. Jsou vázáni našimi pokyny a jsou námi pravidelně kontrolováni. V případě potřeby jsme s nimi uzavřeli smlouvy o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 DSGVO. Jedná se o poskytovatele služeb webhostingu, zasílání e-mailů, údržby a péče o naše IT systémy atd. Poskytovatelé služeb tyto údaje nepředávají třetím stranám.

Zabezpečení dat

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku v souladu s článkem 32 GDPR, přičemž zohledňujeme stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování, jakož i různou pravděpodobnost a závažnost rizika pro práva a svobody fyzických osob. Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu šifrování SSL.

Doba uchovávání osobních údajů

“Doba uchovávání osobních údajů se řídí příslušnými zákonnými lhůtami (např. z obchodního a daňového práva). Po uplynutí příslušného období se příslušné údaje běžně vymažou. Pokud jsou údaje vyžadovány k plnění nebo zahájení smlouvy nebo pokud máme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání, budou údaje vymazány, jakmile již nebudou pro tyto účely potřebné nebo jakmile uplatníte své právo na odvolání nebo námitku. ”

Vaše práva

“V následujícím textu naleznete informace o tom, jaká práva subjektu údajů vám příslušný zákon o ochraně osobních údajů přiznává vůči správci v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů: Právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme podle článku 15 GDPR. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a také o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech. Právo v souladu s čl. 16 DSGVO požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které uchováváme. Právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme v souladu s článkem 17 GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 DSGVO, pokud zpochybňujete přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a my již údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO. Právo podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci. Právo podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 DSGVO. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad spolkové země našeho výše uvedeného sídla, případně na úřad vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště. Právo na odvolání souhlasu uděleného v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO: Máte právo kdykoli odvolat jednou udělený souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu příslušné údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání;”

Právo na námitku

“Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 DSGVO, pokud se tak děje z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pokud námitka směřuje proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte obecné právo vznést námitku bez požadavku na uvedení konkrétní situace. Pokud chcete využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí poslat e-mail na adresu datenschutz@weber-online.com.”

datenschutz@weber-online.com.

Změna vyhrazena

“Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů v případě potřeby upravit nebo aktualizovat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Tímto způsobem ji můžeme přizpůsobit aktuálním právním požadavkům a zohlednit změny v našich službách, například při zavádění nových služeb. Pro vaši návštěvu platí nejnovější verze. Stav tohoto prohlášení o ochraně údajů: 04.09.2020”

Vystoupení v sociálních médiích

V následujícím textu najdete informace o nakládání s vašimi údaji, které jsou shromažďovány při používání našich sociálních médií na sociálních sítích a platformách. Vaše údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy.

1. dodavatel

Verantwortliche Stelle

Pokud vaše osobní údaje zpracovává níže uvedený poskytovatel, je tento poskytovatel správcem údajů ve smyslu GDPR. Pro uplatnění vašich práv subjektu údajů upozorňujeme, že tato práva lze nejúčinněji uplatnit u příslušných poskytovatelů. Pouze oni mají přístup k údajům, které od vás shromažďují. Pokud přesto potřebujete pomoc, neváhejte se na nás kdykoli obrátit. Máme online prezentace na platformách sociálních médií následujících poskytovatelů:

 • Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko
 • YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko
 • XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo
 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko
Datenschutzbeauftragter

Informace o tom, jak kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů ostatních poskytovatelů sociálních médií, naleznete zde:

 • Instagram Inc.: https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO
 • XING SE: Datenschutzbeauftragter@xing.com
 • YouTube: Pro kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti YouTube se obraťte na společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
 • Tiktok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO

2. obecné informace o platformách sociálních médií

Verantwortliche Stelle

Stranou odpovědnou za zpracování údajů ve smyslu GDPR je subjekt uvedený na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů, pokud údaje, které nám předáte prostřednictvím některé z platforem sociálních médií, zpracováváme my sami.

Unser Datenschutzbeauftragter

Pokud máte jakékoli obavy ohledně zpracování údajů, které provádíme jako správce údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

3. obecné zpracování údajů na platformách sociálních médií.

Datenverarbeitung zur Marktforschung und Werbung

Osobní údaje jsou zpravidla zpracovávány na webových stránkách společnosti pro účely průzkumu trhu a reklamy. Za tímto účelem je ve vašem prohlížeči nastaven soubor cookie, který umožňuje příslušnému poskytovateli rozpoznat vás při návštěvě webové stránky. Pomocí shromážděných údajů lze vytvářet profily používání. Ty se používají k zobrazování reklam v rámci platformy i mimo ni, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Kromě toho mohou být v profilech používání uloženy také údaje bez ohledu na zařízení, která používáte. Pravidelně se tak děje v případě, že jste členem příslušných platforem a jste k nim přihlášeni.

Datenverarbeitung bei Kontaktaufnahme

Osobní údaje shromažďujeme sami, když nás kontaktujete, například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo služby Messenger, jako je Facebook Messenger. Které údaje jsou shromažďovány, závisí na vámi poskytnutých informacích a kontaktních údajích, které jste nám poskytli nebo uvolnili. Tyto údaje uchováváme pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. V žádném případě nepředáváme údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem odpovědět na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a případně čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud je cílem vaší žádosti uzavření smlouvy. Vaše údaje budou vymazány, jakmile dokončíme zpracování vašeho dotazu, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti pro uchovávání údajů. Předpokládáme, že zpracování je ukončeno, když okolnosti naznačují, že daná záležitost byla definitivně objasněna.

Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung

Pokud je cílem vašeho kontaktu prostřednictvím sociální sítě nebo jiné platformy uzavření smlouvy o dodání zboží nebo poskytnutí služeb s námi, zpracováváme vaše údaje za účelem splnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření nebo poskytnutí požadovaných služeb. V tomto případě je právním základem pro zpracování vašich údajů čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pokud se zjistí, že předsmluvní opatření nevedou k uzavření smlouvy odpovídající účelu kontaktu. Upozorňujeme však, že může být nezbytné uchovávat osobní údaje našich smluvních partnerů i po uzavření smlouvy za účelem splnění smluvních nebo zákonných povinností.

Datenverarbeitung aufgrund Einwilligung

Pokud vás příslušní poskytovatelé platforem požádají o souhlas se zpracováním pro konkrétní účel, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 DSGVO. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

4. přenos dat a příjemci

Při návštěvě a používání výše uvedených platforem může dojít k přenosu osobních údajů do USA nebo jiných třetích zemí mimo EU, a proto jsou v těchto případech vyžadovány další ochranné mechanismy, které zajistí úroveň ochrany údajů podle GDPR. Více informací o tom, zda a jaké vhodné záruky mohou poskytovatelé v tomto ohledu poskytnout, naleznete v níže uvedeném seznamu. Na zpracování vašich osobních údajů poskytovatelem a na to, jak s nimi bude nakládáno, nemáme žádný vliv. Rovněž o tom nemáme žádné informace. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele a v případě potřeby využijte možnosti odhlášení / personalizace s ohledem na zpracování údajů poskytovatelem:

Instagram

Zásady ochrany osobních údajů/odhlášení: http://instagram.com/about/legal/privacy/ Instagram (Facebook) používá standardní doložky o ochraně osobních údajů podle svých zásad ochrany osobních údajů, aby zajistil odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky GDPR pro předávání údajů do USA nebo jiných třetích zemí mimo EU: http://instagram.com/about/legal/privacy/ Zásady ochrany osobních údajů YouTube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de Odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated Google používá standardní doložky o ochraně osobních údajů podle svých zásad ochrany osobních údajů, aby zajistil odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky GDPR pro předávání údajů do USA nebo jiných třetích zemí mimo EU: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

LinkedIn

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out LinkedIn podle svých zásad ochrany osobních údajů používá standardní doložky o ochraně údajů, aby zajistil odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky GDPR pro předávání údajů do USA nebo jiných třetích zemí mimo EU: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de.

XING

Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Odhlášení: https://nats.xing.com/optout.html?popup=1&locale=de_DE Podle svých zásad ochrany osobních údajů používá společnost XING standardní doložky o ochraně údajů, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky DSGVO pro předávání údajů do USA nebo jiných třetích zemí mimo EU: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/wer-erhaelt-daten-zu-ihrer-person/drittlaender.

TikTok

Zásady ochrany osobních údajů: Opt-Out: https://support.tiktok.com/de/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data Společnost TikTok podle svých zásad ochrany osobních údajů používá standardní doložky o ochraně údajů, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky GDPR pro předávání údajů do USA nebo jiných třetích zemí mimo EU: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de-DE#share-info.

 

Nástroje pro analýzu a sledování

Hlavní informace:

Využíváme služby generování potenciálních zákazníků společnosti Leadinfo B.V., Rotterdam, Nizozemsko. Ta rozpoznává návštěvy firem na našich webových stránkách pomocí IP adres a za tímto účelem nám zobrazuje veřejně dostupné informace, jako jsou názvy nebo adresy firem. Kromě toho společnost Leadinfo nastavuje dva soubory cookie první strany, aby vyhodnotila chování uživatelů na našich webových stránkách, a zpracovává domény ze zadání formulářů (např. “leadinfo.com”), aby mohla korelovat IP adresy se společnostmi a zlepšovat služby. Další informace naleznete na adrese www.leadinfo.com. Na této stránce: www.leadinfo.com/en/opt-out máte možnost odhlášení. V případě odhlášení nebude společnost Leadinfo vaše údaje nadále shromažďovat.”

Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (“Google”). Služba Google Analytics používá takzvané “cookies” a webové signály. Společnost Google tyto informace používá jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách. Google bude tyto informace používat také k tomu, aby provozovateli webových stránek poskytoval další služby související s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude kombinována s žádnými jinými údaji společnosti Google. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO na základě vámi uděleného souhlasu. Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP.To znamená, že vaše IP adresa je společností Google zpracovávána pouze ve zkrácené podobě. S poskytovatelem služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které se zavazujeme chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. Vzhledem k tomu, že dochází k předávání osobních údajů do USA, jsou vyžadovány další ochranné mechanismy, které zajistí úroveň ochrany údajů podle GDPR. Abychom to zajistili, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c DSGVO. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit ani prostřednictvím tohoto smluvního rozšíření, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a závazky. Podmínky používání služby Google Analytics a informace o ochraně údajů jsou k dispozici na následujících odkazech:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.de/intl/de/policies/

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Vymazání údajů na úrovni uživatele a události spojených se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) a reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android, IDFA ) se provádí nejpozději 14 měsíců po jejich shromáždění.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušnou úpravou nastavení svého prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek bez omezení. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a analýze vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Hotjar

Naše webové stránky využívají službu webové analytiky Hotjar poskytovanou společností Hotjar Ltd. Hotjar Ltd je evropská společnost se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa, Tel: +1 (855) 464-6788). Pomocí tohoto nástroje lze sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých je Hotjar používán (tzv. tepelné mapy). Lze například zjistit, jak daleko uživatelé rolovali a jak často klikali na která tlačítka. Kromě toho je pomocí tohoto nástroje možné získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů webových stránek. Nejdůležitější je, že služby Hotjar mohou zlepšit funkčnost webových stránek založených na Hotjaru tím, že je učiní uživatelsky přívětivějšími, hodnotnějšími a jednoduššími pro koncové uživatele. Při používání tohoto nástroje věnujeme zvláštní pozornost ochraně vašich osobních údajů. Můžeme například sledovat pouze to, na která tlačítka bylo kliknuto, historii myši, jak daleko bylo posouváno, velikost obrazovky zařízení, typ zařízení a informace o prohlížeči, zeměpisnou polohu (pouze země) a preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek. Oblasti webových stránek, kde se zobrazují osobní údaje vás nebo třetích stran, jsou automaticky skryty nástrojem Hotjar, a proto je nelze kdykoli dohledat. Aby se vyloučil přímý osobní odkaz, jsou IP adresy ukládány a zpracovávány pouze anonymně. Společnost Hotjar však využívá různé služby třetích stran, například Google Analytics a Optimizely. Může se proto stát, že tyto služby shromažďují údaje přenášené vaším prohlížečem v rámci požadavků na webové stránky. Jedná se například o soubory cookie nebo vaši IP adresu. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO na základě vašeho souhlasu za účelem statistické analýzy chování uživatelů pro optimalizační a marketingové účely. Hotjar nabízí každému uživateli možnost použít hlavičku “Do Not Track”, která zabrání používání nástroje Hotjar, takže nebudou zaznamenány žádné údaje o návštěvě příslušné webové stránky. Toto nastavení podporují všechny běžné prohlížeče v aktuálních verzích. Za tímto účelem prohlížeč odešle společnosti Hotjar požadavek s informací o deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud používáte naše webové stránky s různými prohlížeči/počítači, musíte nastavit hlavičku “Nesledovat” pro každý z těchto prohlížečů/počítačů zvlášť. Při návštěvě webových stránek založených na službě Hotjar můžete kdykoli zabránit shromažďování svých údajů službou Hotjar tak, že přejdete na naši stránku pro odhlášení https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ a kliknete na možnost Zakázat službu Hotjar.

Další informace o společnosti Hotjar Ltd a nástroji Hotjar naleznete na adrese:
https://www.hotjar.com

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar Ltd. naleznete na adrese:
https://www.hotjar.com/privacy/

YouTube

Na našich webových stránkách integrujeme videa z “Youtube”, platformy sociálních médií společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen “Google”). Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělený pro tento účel v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO. Používáním služby jsou osobní údaje předávány do USA. Právním základem pro předání vašich osobních údajů do USA je souhlas udělený za tímto účelem v souladu s čl. 49 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO. Vezměte prosím na vědomí, že takové předávání osobních údajů bez existence rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk představuje pro vás riziko. Riziko spočívá v tom, že vzhledem k legislativě USA mohou mít k osobním údajům přístup americké orgány (zejména zpravodajské služby). Možnosti právní ochrany nebo informace o nakládání s vašimi údaji u amerických orgánů jsou možné jen ve velmi omezené míře nebo vůbec. Proto nelze zaručit úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky GDPR. Pokud je přehrávání vložených videí YouTube spuštěno na základě vašeho souhlasu, používá poskytovatel “YouTube” soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatele. Podle YouTube se tyto údaje používají mimo jiné ke shromažďování statistik videí, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužívání. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google tyto údaje ukládá jako profil používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) pro zobrazování reklamy podle potřeb a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Za tímto účelem se prosím obraťte přímo na společnost Google. Informace od poskytovatele, který je třetí stranou: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko Další informace o ochraně a používání údajů společností Google naleznete na následujících webových stránkách společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Pro Správce značek Google platí stejná nastavení jako pro službu Analytics. Zde jsou data používána anonymně. Další podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem.

https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de

Vimeo

Videa z “Vimeo” jsou vložena na těchto webových stránkách. “Vimeo” provozuje společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA. Pokud jste nám udělili souhlas, zpracování se provádí za účelem optimálního marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO. V případě videí z “Vimeo”, která jsou integrována na našich webových stránkách, je automaticky integrován nástroj pro sledování Google Analytics. Na nastavení sledování a výsledky analýzy shromážděné jeho prostřednictvím nemáme žádný vliv a nemůžeme je zobrazit. Kromě toho jsou pro návštěvníky webových stránek nastaveny webové signály prostřednictvím vložených videí “Vimeo”. Abyste zabránili nastavení sledovacích souborů cookie služby Google Analytics, můžete ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vzhledem k tomu, že dochází k předávání osobních údajů do USA, je nutné použít další ochranné mechanismy, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů podle GDPR. Abychom to zajistili, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c DSGVO. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit ani tímto smluvním rozšířením, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a ujištění. Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti “Vimeo”: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Naše domovská stránka využívá prostřednictvím rozhraní poskytovatele online mapových služeb Google Maps. Poskytovatelem mapové služby je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Aby bylo možné využívat funkce služby Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělený pro tento účel v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO. Používáním služby jsou osobní údaje předávány do USA. Právním základem pro předání vašich osobních údajů do USA je souhlas udělený za tímto účelem v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO. Vezměte prosím na vědomí, že takové předávání osobních údajů bez existence rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk představuje pro vás riziko. Riziko spočívá v tom, že vzhledem k legislativě USA mohou mít k osobním údajům přístup americké orgány (zejména zpravodajské služby). Možnosti právní ochrany nebo informace o nakládání s vašimi údaji u amerických orgánů jsou možné jen ve velmi omezené míře nebo vůbec. Proto nelze zaručit úroveň ochrany údajů v souladu s ustanoveními GDPR. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/

Externí odkazy na sociální sítě Sociální sítě (Facebook a Youtube) jsou na našich webových stránkách integrovány pouze jako odkazy na příslušné služby. Po kliknutí na vložený textový/obrázkový odkaz budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele. Informace o uživateli jsou příslušnému poskytovateli předány až po přesměrování. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání těchto webových stránek naleznete v příslušných předpisech o ochraně osobních údajů poskytovatelů, které používáte.

Stav tohoto prohlášení o ochraně údajů: 04.09.2020