Podávací technika

Automatizace montážních procesů zpravidla sleduje tři cíle: Zvýšení efektivity, optimalizaci kvality a snížení nákladů. K dosažení těchto cílů je nutné podávání spojovacích prvků bez poruch a s maximální možnou šetrností k materiálu. Firma WEBER dosahuje pomocí svých automatických podávacích systémů maximální kvality procesu. Vývoj těchto systémů vyžaduje zkušenost a know-how. Firma WEBER již řadu let vyvíjí a vyrábí jednotlivé komponenty a spojuje je do plně automatických podávacích systémů. Po aktuálně více než 30 000 dodaných šroubovacích a montážních systémech s automatickým podáváním náleží firma WEBER k vedoucím společnostem na trhu v tomto oboru.

ŠROUBY, MATICE, KOLÍKY, PODLOŽKY, KRYTKY A MNOHEM VÍC
DÉLKY PRACOVNÍCH CYKLŮ AŽ 0,8 SEKUNDY
MONITOROVÁNÍ POČETNÝMI SENZORY JAKO JSOU KONTROLY PŘÍTOMNOSTI A STAVU NAPLNĚNÍ
PŘES 60 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI PODÁVACÍ TECHNIKY