Produkty

Řídicí technika

Řídicí technika, integrovaná do systémů a zařízení šroubovací automatiky, se obecně dělí na řízení šroubovacích procesů a impulzní řízení. Řízení šroubovacích procesů kontroluje a reguluje vlastní proces šroubování – zajišťuje tedy, aby byly dodržovány přednastavené hodnoty pro otáčky, utahovací moment a hloubku zašroubování. Zvláštní význam má toto řízení navíc při vyhodnocování procesu a dokumentace všech údajů šroubování. Impulzní řízení jsou odpovědná za řízení celého zařízení. Tím jsou například řízeny pohyb zdvihu, šroubovací vřeteno, podávání spojovacích prvků nebo komunikace s periferními přístroji.

Všechny běžné průmyslové sběrnice
Vyhodnovení procesu a dokumentování údajů o procesu / výsledku šroubování
Zajištění optimální spolupráce komponent WEBER
Jednoduchá parametrizace
Další informace o řídicí technologii

Procesní řízení C5S

S procesním řízením C5S jsou prováděny jednoduché úlohy šroubovací techniky. Řízení slouží výhradně jako řízení pohonu a je ovládáno přes digitální rozhraní: Je možné přepínání směru otáčení a dvě rychlosti

Procesní řízení C30S

Řízení C30S bylo vyvinuto k řešení komplexních šroubovacích úloh. Početná otevřená rozhraní a strategie šroubování z nich činí velmi všestranné řízení. Nastavení parametrů a obsluha se provádí na 7-palcovém dotykovém panelu. Systém je dodáván jako procesní řízení C30SxS s řízením el. proudem a jako model C30SxM se senzorem utahovacího momentu, resp. úhlu otáčení.

Procesní řízení C50S

Procesní řízení C50S pro komplexní šroubovací úlohy. Díky libovolně programovatelným stupňům šroubování lze procesně bezpečně realizovat jakékoliv myslitelné úkoly šroubování. Připojení je realizováno přes Ethernet s TCP/IP protokolem. Nastavení parametrů, obsluha a vizualizace procesů se provádí přes počítač s operačním systémem Windows.

Impulzní řízení C10S/ C15S

Zatímco C10S slouží jako řídicí jednotka pro pneumatický ruční šroubovák HSP s automatickým podáváním, C15S dokáže řídit také stacionární šroubováky s funkcí vřetena. Přitom je možné spínání hloubky a momentů prostřednictvím spojky utahovacího momentu. Model C15S navíc disponuje digitálním zákaznickým rozhraním

Impulzní řízení CU30

Impulzní řízení CU30 se používá pro ruční a stacionární šroubovací systémy. Možnost rozšíření zaručuje maximální výkonnost díky integrovanému PLC a pneumatice. Pomocí CU30 lze řídit téměř všechny šroubovací systémy, podávání, nasazovací a vtlačovací systémy firmy WEBER.

Časté otázky!

Jak lze jednotlivé produkty řídit ze strany zákazníka?

Pokud naši zákazníci integrují naši šroubovací techniku nebo jednotlivé komponenty do svých systémů, obdrží funkční a pneumatické schéma, díky kterému lze pomocí řídicího systému zákazníka řídit všechna základní rozhraní příslušného produktu.

Lze na řídicí jednotkách ukládat, načítat a zobrazovat procesní parametry?

U procesních řízení WEBER C30S a C50S lze výsledky šroubování ukládat a načítat. Přenos dat probíhá přes sběrnicový systém. Zobrazování zajišťuje u C30S integrovaný displej 7palcového dotykového panelu a u C50S externí dotykový displej. Procesní data lze kromě toho exportovat do databáze MySQL.

Jak lze řídit proces šroubování?

Procesní řízení může monitorovat šroubování pomocí proudového momentu, utahovacího momentu, úhlu natočení, gradientů a přes hloubku.

Čím se odlišuje impulzní řízení?

Impulzní řízení je nadřazené procesnímu řízení a koordinuje, resp. reguluje spolupůsobení senzorů a ovladačů systému (např. při podávání) a rovněž procesní řízení

Funguje přenos dat do překrývaného řízení?

Přenos dat lze zajistit například u C30S nebo C50S přes digitální rozhraní, sběrnici Profibus, ProfiNet, Ethernet, Device-NET a Ethernet-CAT. Procesní data lze kromě toho exportovat do databáze MySQL.

Jaké přístroje lze zahrnout do plně automatických šroubovacích systémů a řídit je v jejich rámci?

Do plně automatického šroubovacího systému lze integrovat a v jeho rámci řídit zásobníky, podávání, výhybku, brzdu a šroubovací nebo osazovací vřeteno.

Je možné samostatné řešení šroubovací a podávací techniky WEBER?

V kombinaci šroubovací nebo osazovací techniky, podávací techniky, procesního nebo impulzního řízení může vzniknout plně automatický systém i samostatné pracoviště. Systémy lze integrovat do stávající pracovní stanice nebo dodávat jako kompletní řešení (šroubovací a montážní buňka)

Jakou funkci má procesní řízení?

Procesní řízení – také „řízení šroubování“ – řídí pohon šroubovacího systému. Prostřednictvím senzorů (např. senzoru utahovacího momentu nebo signalizace hloubky) může procesní řízení aktivně zasáhnout do procesu šroubování a zaručit procesně bezpečné zašroubování.

WEBER Schraubautomaten

WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.