Řídicí technika

Řídicí technika, integrovaná do systémů a zařízení šroubovací automatiky, se obecně dělí na řízení šroubovacích procesů a impulzní řízení. Řízení šroubovacích procesů kontroluje a reguluje vlastní proces šroubování – zajišťuje tedy, aby byly dodržovány přednastavené hodnoty pro otáčky, utahovací moment a hloubku zašroubování. Zvláštní význam má toto řízení navíc při vyhodnocování procesu a dokumentace všech údajů šroubování. Impulzní řízení jsou odpovědná za řízení celého zařízení. Tím jsou například řízeny pohyb zdvihu, šroubovací vřeteno, podávání spojovacích prvků nebo komunikace s periferními přístroji.

VŠECHNY BĚŽNÉ PRŮMYSLOVÉ SBĚRNICE
VYHODNOCENÍ PROCESU A DOKUMENTOVÁNÍ ÚDAJŮ O PROCESU / VÝSLEDKU ŠROUBOVÁNÍ
ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍ SPOLUPRÁCE KOMPONENT WEBER
JEDNODUCHÁ PARAMETRIZACE