Společnost

Nákup

Úspěch společnosti WEBER závisí do značné míry na výkonnosti našich dodavatelů. Proto neustále hledáme ty nejlepší partnery pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci. Neustálé zlepšování našich výrobků přímo souvisí se spokojeností našich zákazníků. Naši dodavatelé hrají rozhodující roli při zajišťování vysoké kvality výrobků, a tím zaručují naše nároky na kvalitu.

Naše globálně působící nákupní organizace neustále hledá nejlepší dodavatele pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.
Kvalitní šroubovací automaty WEBER

Zároveň společně s našimi dodavateli čelíme neustále rostoucí globální konkurenci s důvěrou. Pokud rádi rozvíjíte nové, inovativní nápady, vždy jednáte s ohledem na náklady a máte vysoké nároky na kvalitu, přinášíte ty nejlepší předpoklady pro partnerský vztah mezi zákazníkem a dodavatelem.

Downloads

Pokyny pro dodavatele

V zostřené národní a mezinárodní konkurenci hraje vysoká kvalita rozhodující roli.

Supplier Code of Conduct

Jako rodinný podnik orientovaný na hodnoty se Weber zavázal k určitým základním hodnotám. Udržitelnost má přednost před krátkodobou maximalizací zisku.

Sebezveřejnění dodavatele

Jako dodavatel zde zadejte informace o své společnosti.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti WEBER

Smluvní informace najdete zde.

WEBER Schraubautomaten

WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.