Systémy

Osazovací systém pro sendvičové struktury – TSS

Termické pevné spojení

Pro následování trendu lehkých konstrukcí je nutné najít v oboru spojovací techniky nové cesty. Systém TSS umožňuje osazení plastových trnů v sendvičových strukturách, skládajících se z voštinových a pěnových jader s krycími vrstvami z plastů, zpevněných vlákny (např. CFK nebo GFK). Při spojovacím procesu TSS jsou plastové součásti roztaveny, takže vzniká termické pevné spojení. Osazení plastových trnů se provádí s nebo bez předděrování a může být prováděno s robotickou podporou.

Individuální parametry

Proces TSS se používá jako robotem podporovaný systém nebo jako uzavřené osazovací zařízení v buňce. Trny se používají přímo jako upevňovací prvky nebo jako zatížitelné závitové vložky pro samořezné šrouby.Proces je libovolně parametrizovatelný a je možná jeho dokumentace.

Osazovací Systém Pro Sendvičové Struktury TSS WEBER