Řídicí technika

Impulzní řízení C10 / C15

Pro ruční a stacionární šroubovací techniku

Zatímco C10 slouží čistě jako řízení podávání pro pneumatický ruční šroubovák HSP, lze model C15 použít nejen k řízení ručních šroubovacích systémů, nýbrž v omezeném měřítku také pro stacionární šroubovací systémy. Přitom je možné jak vypnutí při dosažení požadované hloubky, tak i vypnutí při dosažení požadovaného momentu (detekováno elektricky). Model C15 navíc disponuje otevřeným zákaznickým rozhraním.

K dispozici je řádkový displej

Rozhraní u modelu C15 může zákazník využívat jako výstup (OK, připravenost k provozu), příp. pro datové vstupy (povolení startu, start). Proto jsou stacionární šroubováky osazovány funkcí vřetena a volitelným zdvihem přísuvu. Vizualizaci procesů umožňuje řádkový displej zobrazující texty.

Sekvenční řízení C10 15 WEBER