Řídicí technika

Impulzní řízení CU30

PLC pro ruční a stacionární šroubovací systémy

CU30 se používá jako impulzní řízení u ručních a stacionárních šroubovacích systémů. Řízení podávání spojovacích prvků probíhá rovněž přes CU30. Možnost rozšíření zajišťuje výkonnost; integrovány jsou vlastní flexibilně programovatelné PLC a pneumatický systém. Pomocí CU30 lze řídit téměř všechny šroubovací systémy, podávání, lisovací a osazovací systémy. Jako sběrnicové systémy se používají sběrnice Profibus, ProfiNet a Digital IO.

Integrovaný regulátor třídicího zařízení

WEBER integruje v případě CU30 regulátor třídicího zařízení pro frekvenční a amplitudovou regulaci podávací jednotky. Kompaktní impulzní řízení je volitelně nabízeno se 3, 5 nebo 7násobným ventilovým ostrůvkem. Volitelně lze rozšířit o externí ventilové ostrůvky. WEBER vybavuje CU30 dotykovým displejem. Tento lze volitelně namontovat také externě.

Sekvenční řízení CU30 SPS WEBER