Stacionární šroubováky

Stacionární šroubováky SEM / SEK

Pro matice a šrouby s těžištěm v hlavě

Analogicky k ručním šroubovákům HSM a HSK nabízí firma WEBER v oblasti stacionární šroubovací techniky modely SEM a SEK. Při tom je varianta SEM vhodná pro zpracování matic, přírubových a speciálních matic odpovídajících normě DIN. Pomocí varianty SEK lze navíc montovat šrouby s těžištěm v hlavě. Oba modely používají vakuovou techniku k procesně bezpečnému podávání spojovacích prvků, a disponují systémy automatického podávání.

Méně pohyblivé hmoty

Díky pevnému pohonnému modulu se u obou modelů výrazně snižuje podíl pohyblivé hmoty. Snímač naměřených hodnot zesiluje účinnost této konstrukční vlastnosti. Navíc jsou stacionární šroubováky SEM a SEK přesvědčivé použitím vratné převodovky v kompaktním provedení.

Stacionární šroubováky SEM SEK WEBER