Systemy

Zrobotyzowany system wkręcania RSF

Rozłączne połączenia śrubowe bez procesów wstępnych

Konstrukcje mieszane i dostęp do miejsc montażu tylko z jednej strony stanowią wyzwanie dla techniki połączeń w zakresie budowy karoserii. Zrobotyzowany system RSF do mocowania wkrętów w procesie wiercenia termicznego pozwala na tworzenie wytrzymałych połączeń w ramach jednego procesu. Połączenia można wykonywać z otworem wstępnym lub bez niego, rekompensując w ten sposób odchylenia materiałowe i tolerancje produkcyjne.

Wysoka wytrzymałość i elastyczność

Metryczny gwint formowany jest bezpośrednio w łączonych elementach. W ten sposób powstają połączenia rozłączne, dzięki którym w każdej chwili można dokonać ich demontażu. Za pomocą technologii RSF można wykonywać połączenia wysokimi siłami dokręcania i momentami odkręcania. Parametry procesu są dowolnie konfigurowalne.

Zrobotyzowany System Wkręcania RSF WEBER