Stacionární šroubováky

Stacionární šroubovák SEV

Pro obtížně přístupná místa šroubování

Pomocí stacionárního šroubováku SEV (vakuový šroubovák) lze provádět šroubování v obtížně přístupných pozicích procesně bezpečně. Přitom zajišťují uzavřené konstrukce a povrchy odolné proti opotřebení i při běhu na sucho bez oleje mimořádně dlouhou životnost a prodloužené intervaly údržby. Model SEV se dodává jak s pneumatickým pohonem, tak i s EC motory.

Pohony dodané zákazníkem

Otevřený systém stacionárního šroubovacího automatu SEV umožňuje integraci pohonů poskytnutých zákazníkem. Tak lze SEV bez problémů začlenit do stávajících montážních řetězců se stávajícími pohony a řídicími jednotkami. Pozdější přestavba na komponenty WEBER je možná kdykoliv.

Stacionární šroubovák SEV WEBER