Stacionární šroubováky

Stacionární šroubováky SER / SEB

Stacionární šroubovák s koncepcí flexibilního pohonu

Společnou vlastností stacionárních šroubováků SEB a SER je jejich nedostižná flexibilita. Modulární konstrukce umožňuje rychlé přestavení na jiné moduly a pohony. Šroubovací systém SER přitom disponuje zdvihem šroubováku, zdvih přísuvu je realizován externě prostřednictvím saní nebo robotu. Šroubovací jednotka SEB má navíc integrovaný zdvih přísuvu. SEB a SER se dodávají s automatickým podáváním.

Pevné pohonné moduly

Staniční šroubováky SER a SEB lze volitelně vybavit pneumatickým pohonem nebo elektronicky řízenými EC motory. U EC motorů lze navíc integrovat snímač naměřených hodnot pro měření utahovacího momentu a úhlu pootočení. Rovněž volitelně: redundantní snímač naměřených hodnot. Tyto se používají např. u kategorie šroubových spojů A („nebezpečí ublížení na zdraví nebo smrti“) podle VDI/VDE 2862.

Stacionární šroubováky SER SEB WEBER