Osazovací a lisovací technika

Ručně vedený systém HPP

Systém pro pneumatické osazování

Ručně vedený osazovací systém HPP je poháněn pneumaticky. Díky kompaktní konstrukci se citelně zlepšují manipulační vlastnosti a ergonomie nástroje. Pomocí ručně vedeného systému HPP lze automaticky podávané kolíky, čepy nebo klipy vtlačovat do otvoru nebo nasazovat na součást.

Jsou zapotřebí malé lisovací síly

Malé přítlačné síly, jež jsou zapotřebí k nasazení, příp. vtlačení spojovacích prvků, zajišťují práci bez únavy i v případě krátkých délek pracovních cyklů a obtížně přístupných míst spojení. Systém HPP je vybaven procesními, příp. impulzními řízeními od společnosti WEBER.