Systémy

Zařízení pro funkční zkoušky šroubovacích, podávacích nebo řídicích systémů RSF

Zkušební buňka se používá při údržbě k zajištění úrovně kvality našich systémů RSF.

Zařízení pro funkční zkoušky se skládá z buňky s ovládacím panelem a je navrženo pro následující komponenty a testy:

  • Šroubovací vřetena RSF25 lze použít ke zkušebnímu šroubování, zkouškám krouticího momentu a měření axiální síly zdvihu bitu a přidržovače.
  • Podávací jednotku ZEL1350 lze testovat v součinnosti se šroubovacím vřetenem a řídicí jednotkou šroubováku v nepřetržitém cyklu.
  • Řídicí jednotku šroubováku RSF C50S lze podrobit funkční zkoušce.

 

Testovací Centrum Pro Testovací Aplikaci Zákazníka WEBER