Nasazovací/vtlačovací technika

Stacionární lisovací systém PEB

Pneumatický pohon

Konstrukční řada vřetena PEB se používá pro zalisování prvků. Síla posuvu je vytvářena pneumaticky. Vřeteno lze použít v samostatných stanicích i v kompletních montážních zařízeních. V závislosti na velikosti spojovacího prvku a potřebných lisovacích silách jsou k dispozici různé konstrukční velikosti. Kvalitu lisovacího postupu zajišťuje kontrola hloubky a lisovací síly.

Inteligentní řízení

Pomocí automatického lisovacího systému lze realizovat spojovací prvky jako jsou kolíky, čepy nebo klipy s přítlakem až 10 kN. Integrované řízení a automatické podávání garantuje vysokou procesní spolehlivost a krátké délky pracovních cyklů při současně dlouhé životnosti.

Stacionární Lisovací Systém PEB WEBER 1