Zprávy

SEV-P: Tři miliony (výměnných) cyklů – plně automaticky a bez opotřebení

Tisková zpráva 03-2023 ze dne 01.06.2023
Společnost WEBER zvyšuje flexibilitu a výkon šroubovacího vřetena SEV-P pick and place | plně automatická výměna nástrojů s vysokou rychlostí a přesností | k dispozici tři konstrukční velikosti pro použití v robotice
LBR SEV P Šroubovák Robot WEBER

Wolfratshausen – Společnost WEBER Schraubautomaten GmbH přepracovala svůj úspěšný model SEV-P a nabízí řešení s upraveným šroubovacím vřetenem pro aplikace pick and place, které přesvědčují plně automatickou výměnou nástrojů. SEV-P dokáže odkládat, vyměňovat a znovu upínat různé nástroje při pracovní rychlosti až 500 mm/s. Šroubovací vřeteno se během několika sekund přestaví pro různé šroubovací a spojovací scénáře – bez zásahu člověka. Přitom jsou komponenty vřetena SEV-P navrženy tak, aby vřeteno mohlo provést až tři miliony výměnných cyklů. Při rozsáhlých praktických testech nebyly po tomto trvalém zatížení zjištěny žádné výrazné známky opotřebení vřetena, nástrojů ani tzv. nástrojové stanice. Vysoký počet výměn nástrojů byl vždy proveden procesně bezpečně.

K dispozici jsou tři velikosti vřetena pro aplikace pick and place

Společnost WEBER realizuje tyto přesvědčivé vlastnosti vřetena SEV-P ve třech různých konstrukčních velikostech: Nejmenší vřeteno je vhodné pro roboty lehké konstrukce (nosnost do 3 kg) a nízké utahovací momenty (0,1–3 Nm). Středně velké vřeteno dokáže realizovat utahovací momenty od 3 do 30 Nm – největší vřeteno této řady je určeno pro utahovací momenty až 60 Nm a je vhodné pro průmyslovou robotiku. Výměna nástrojů probíhá pomocí dvou polovin spojky. Jedna z nich je umístěna v ložiskovém kozlíku vřetena, druhá na příslušném nástroji. Během procesu spojování se obě části spojují a opět rozpojují pomocí mechanického tvarového styku. Pro bezpečné uchycení v ložiskovém kozlíku a přenos utahovacích momentů až 60 Nm jsou nástroje připojeny k ložiskovému kozlíku prostřednictvím robustně navrženého šestihranu a mají nálevkovitý tvar. Tato forma spojení je k materiálu obzvláště šetrná. Při vývoji modelu SEV-P myslela společnost WEBER především na požadavky zákazníků v oblasti flexibility a různých účelů použití/umístění. SEV-P lze tak například kombinovat s podávací jednotkou WEBER a oddělovací jednotkou pro pick and place (TPP). Pokud není v montážní buňce k dispozici místo pro instalaci podávací jednotky, lze použít přídavnou přípravnou jednotku – rovněž od společnosti WEBER.

Nejjednodušší manipulace, flexibilita a nejvyšší spolehlivost

Zvedání a umísťování různých spojovacích prvků se provádí pomocí vakuové technologie. To znamená, že spojovací prvek se nasaje podtlakem v nástroji, umístí na součást a poté přišroubuje. Tudíž lze zpracovávat spojovací prvky z magnetických i nemagnetických materiálů. Ve volitelně dostupné nástrojové stanici se SEV-P obsluhuje zcela automaticky z různých nástrojů. Stanice je vybavena senzorickým systémem, který signalizuje bezpečné odložení příslušného nástroje. Výběr správných nástrojů pro nadcházející montážní proces probíhá pomocí systému identifikace nástrojů, který funguje na principu elektromagnetických vln (RFID); na základě dříve přidělených ID systém rozpozná nástroje, které se mají použít, a bezchybně je použije ve všech dalších procesech. Nakonec společnost WEBER nabízí pro SEV-P volitelné saně, které provádí přísun a odsun ložiskového kozlíku k/od dílu, jenž se má přišroubovat. To je výhodné zejména pro menší roboty, které mají příliš malou sílu pro vedení šroubu. Senzorický systém těchto saní zahrnuje také analogové měření hloubky pro sledování hloubky zašroubování.

 

Práce efektivní z hlediska času i nákladů

Nóra Erdei, produktová manažerka společnosti WEBER: „S modulárním systémem SEV-P poskytujeme našim zákazníkům libovolně konfigurovatelný systém, který najde uplatnění zejména v aplikacích týkajících se elektromobility. WEBER tak rozhodujícím způsobem přispívá ke zvýšení efektivity a optimalizaci montážních a spojovacích procesů.“

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

    Tímto souhlasím s Ochrana osobních dat. Je mi známo, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat emailem info@bntgmbh.de, a tím iniciovat smazání dat. Mnou předaná data budou používána výhradně v rámci záznamu mého kontaktu, a pokud to není potřebné, nebudou předána třetím osobám.

    WEBER Schraubautomaten

    WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.