Informacja o plikach cookie

Witamy na stronie www.weber-online.com, za którą odpowiada firma Weber Schraubautomaten GmbH. Niniejsza informacja o plikach cookie ma na celu poinformowanie Państwa o naszym sposobie postępowania w zakresie Państwa danych, które rejestrujemy za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia (m.in. pixel tags, web beacons, clear GIFs), jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej lub innego otoczenia – np. mobilnych stron internetowych lub aplikacji – (zwanych dalej wspólnie „stroną internetową”).

Pliki cookie to niewielkie informacje, które są zapisywane bezpośrednio na komputerze, z którego Państwo korzystają. Pliki cookie umożliwiają nam rejestrację informacji dotyczących np. rodzaju przeglądarki, czasu spędzonego na stronie internetowej, odwiedzanych stron i ustawień języka. My oraz nasi usługodawcy wykorzystujemy te informacje do celów bezpieczeństwa, do ułatwienia nawigacji, do wypracowania efektywniejszego sposobu prezentacji informacji i do indywidualizacji sposobu korzystania ze strony. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do rozpoznania Państwa komputera lub urządzenia, dzięki czemu ułatwiamy Państwu korzystanie ze strony internetowej, np. przypominając o tym, co znajduje się w koszyku. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do zbierania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej w celu ciągłej poprawy jej wyglądu i funkcjonalności, w celu zrozumienia, w jaki sposób strona jest użytkowana i w celu wyjaśnienia pytań związanych ze stroną internetową. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam wybór tych z naszych informacji marketingowych lub ofert, które najprawdopodobniej spotkają się z Państwa uznaniem, i prezentacji ich, podczas gdy przeglądają Państwo naszą stronę. Możemy wykorzystywać pliki cookie również do reklamy online, aby śledzić reakcje użytkowników na nasze ogłoszenia reklamowe.

Przegląd zasad dotyczących zgody na stosowanie plików cookie

Obowiązujące prawo unijne wymaga od organizacji, które umieszczają pliki cookie poprzez strony internetowe na komputerach użytkowników, uzyskania zgody użytkowników po wcześniejszym jasnym i szczegółowym poinformowaniu ich o sposobie wykorzystywania plików cookie na stronach internetowych.
Aby spełnić te wytyczne, podjęliśmy cztery kroki.

  1. Wyszczególnienie plików cookie i technologii śledzenia o podobnych funkcjach, które umieszczane są za pomocą tej strony internetowej, wraz z celami, którym służą, i przynależnymi informacjami, np. o czasie ich obowiązywania i o tym, czy są to nasze czy obce pliki cookie.
  2. Prezentacja znaczenia tych plików cookie pod kątem ochrony danych na podstawie informacji wymienionych we wcześniejszym akapicie (i).
  3. Rozróżnienie plików cookie według ich funkcjonalności (por. okno ustawień plików cookie).
  4. Wyjaśnienie, jakiej zgody wymaga dany rodzaj plików cookie.

Zgoda na określone pliki cookie, które są stosowane na tej stronie internetowej

Prawo unijne wymaga uzyskania zgody użytkowników na użycie określonych plików cookie i technologii śledzenia o podobnych funkcjach, np. tracking pixel i skryptów internetowych, dalej wspólnie zwanych „plikami cookie”. Informujemy Państwa o szczegółach wykorzystywania plików cookie na tej stronie internetowej, aby mogli Państwo zapoznać się z nimi (patrz okno ustawień plików cookie). W szczególności wyjaśniamy, jakie pliki cookie wymagają Państwa zgody i w jaki sposób mogą Państwo wykluczyć stosowanie danych plików cookie (patrz okno ustawień plików cookie). Państwo decydują, w jakim stopniu chcą Państwo zapoznać się z informacjami o plikach cookie i czy chcą Państwo częściowo zablokować ich stosowanie przez podjęcie odpowiednich środków. Jeśli kontynuują Państwo użytkowanie strony internetowej i nie dokonają wyboru określonych plików cookie – naszych lub naszych partnerów – oznacza to, że wyrażają Państwo na nie zgodę. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszego okna ustawień i/lub przeglądarki, aby zdecydować o zakresie wykorzystania plików cookie. Mogą Państwo także korzystać z tej strony internetowej anonimowo pod kątem plików cookie.

Rozróżniamy pliki cookie po tym,

  • czy umieszczane są przez nas czy przez podmioty trzecie,
  • jakie dane rejestrują,
  • do jakich celów służą oraz
  • na jaki czas zostały przewidziane.

W przypadku plików cookie, które wymagają zgody, postępujemy na trzy różne sposoby:

Pliki cookie o niewielkim znaczeniu pod kątem ochrony danych: Informujemy Państwa poprzez niniejsze wytyczne dot. plików cookie i oferujemy łatwy mechanizm rezygnacji. Jeśli nie skorzystają Państwo z niego, wychodzimy z założenia, że udzielają Państwo zgody.

Pliki cookie o średnim znaczeniu pod kątem ochrony danych: Poza normalną informacją o plikach cookie podajemy dalsze informacje na temat osadzania plików cookie, jeśli pliki tego typu są osadzane, a mianowicie na temat celu i sposobu działania tych plików cookie. Jeśli pozostaną Państwo przy ustawieniach, które zezwalają na te pliki cookie, wychodzimy z założenia, że udzielają Państwo zgody na nie.

Pliki cookie o dużym znaczeniu pod kątem ochrony danych: Są to zwłaszcza takie pliki cookie, które mogą wiązać się z rejestracją danych dotyczących stanu zdrowia, które podlegają szczególnej ochronie w ramach prawa o ochronie danych osobowych. Wykorzystujemy takie pliki cookie tylko wtedy, gdy przed ich osadzeniem, po zrozumiałej prezentacji celu i sposobu działania takich plików cookie w konkretnym przypadku udzielą Państwo wyraźnej zgody na nie.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że ze względu na ogromną liczbę plików cookie, które mogą być obecnie osadzane przez stronę internetową w celu lepszego zrozumienia podzieliliśmy dodatkowo pliki cookie na kategorie (np. „pliki cookie do reklamy”, „pliki cookie do analiz”).

WSKAZÓWKA: Okno ustawień plików cookie zawiera informacje na temat celu (celów), daty obowiązywania i linków do odmowy zgody na pliki cookie.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych. Prosimy wziąć pod uwagę, że nie odpowiadamy za pliki cookie innych stron internetowych. W razie potrzeby należy dokładnie poinformować się o sposobie działania i osadzaniu plików cookie na innych stronach internetowych.

Kontakt

W razie pytań, komentarzy i zastrzeżeń dotyczących niniejszych informacji o plikach cookie lub sposobu wykorzystywania danych przez tę stronę internetową, prosimy o kontakt:

WEBER Schraubautomaten GmbH
Hans-Urmiller-Ring 56
82515 Wolfratshausen

telefon: +49 (0) 8171 / 406 – 0
Faks: +49 (0) 8171 / 406 – 111
e-mail: info@weber-online.com

Zmiany niniejszej informacji o plikach cookie

W przypadku zmian w niniejszej informacji o plikach cookie zmodyfikowana informacja zostanie podana do wiadomości na tej stronie internetowej. Niniejsza informacja o plikach cookie została ostatnio zaktualizowana w dniu 16.03.2016.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.