Stacionární šroubováky

Stacionární teleskopické šroubováky SEV-E

Pro obtížně přístupná místa šroubování

Model SEV-E je šroubovací vřeteno s vakuovou technikou, pro procesně bezpečné šroubování také na extrémně obtížně přístupných a hlouběji ležících místech. WEBER dodává elektronicky řízené EC motory s integrovaným snímačem naměřených hodnot. Na přání se montují zákazníkem poskytnuté pohony.

Pro malé šířky a délky vřeten

Další variability se dosáhne různými modely vřeten. Podávání spojovacích prvků probíhá automaticky. K zamezení přerušení kabelů jsou kabely vedeny v energetickém řetězu. Stacionární šroubováky mají modulární konstrukci a tudíž přívětivé z hlediska údržby.

Stacionární Teleskopické šroubováky SEV E WEBER