Informace ohledně cookies

Vítejte na internetových stránkách https://www.weber-online.com/cs/ společnosti Weber Schraubautomaten GmbH. Tyto informace o souborech cookie slouží k objasnění našich postupů ohledně zpracování osobních údajů, které zjišťujeme pomocí souborů cookie a jiných technologií sledování (mj. Pixel Tags, Web Beacons, Clear GIFs), když navštěvujete naše internetové stránky nebo podobná prostředí – např. mobilní internetové stránky nebo aplikace (dále jen „internetové stránky“).

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače, který používáte. Soubory cookie nám umožňují zjišťovat informace, například o typu prohlížeče, času stráveném na internetových stránkách, navštívených stránkách a jazykovém nastavení. Naše společnost a námi pověření poskytovatelé služeb používají tyto informace za účelem bezpečnosti, zjednodušení navigace, efektivnějšího zobrazování informací a individualizace při používání internetových stránek. Dále používáme soubory cookie za účelem identifikace vašeho počítače nebo zařízení, čímž se zjednodušuje používání našich internetových stránek, např. při připomenutí, co se nachází v nákupním košíku. Kromě toho používáme soubory cookie ke zjišťování statistických údajů o používání internetových stránek, abychom mohli stále vylepšovat jejich design a funkci a abychom lépe pochopili, jak jsou používány a jak objasnit různé otázky týkající se internetových stránek. Soubory cookie nám dále umožňují vybírat reklamní sdělení nebo nabídky, které vás nejvíce zaujmou, a zobrazovat je na stránkách, které právě navštěvujete. Soubory cookie můžeme také používat při online reklamě, abychom zjistili reakce návštěvníků na naši reklamní prezentaci.

Přehled pravidel ohledně souhlasu se soubory cookie

Platné právo EU požaduje od organizací, které prostřednictvím internetových stránek umísťují soubory cookie na počítačích uživatelů, aby si po předchozím jasném a podrobném vysvětlení způsobu používání souborů cookie na internetových stránkách zajistili jejich „souhlas“.
Chtěli bychom toto zadání splnit, a proto jsme vše shrnuli do čtyř základních bodů.

  1. Seznam souborů cookie a podobných technologií sledování, které jsou pomocí těchto internetových stránek ukládány, s jejich úkoly, které plní, a příslušnými informacemi, např. o datu skončení jejich platnosti a skutečnosti, zda se jedná o vlastní nebo cizí soubory cookie.
  2. Výklad relevance těchto souborů cookie s ohledem na ochranu osobních údajů na základě informací uvedených v předchozím odstavci (i).
  3. Rozlišení souborů cookie podle jejich funkce (srovn. okno s nastavením souborů cookie).
  4. Vysvětlení, jaký souhlas určitý druh souborů cookie předpokládá.

Souhlas s určitými soubory cookie, které jsou na těchto internetových stránkách používány.

Právo EU vyžaduje, aby pro používání určitých souborů cookie a podobných technologií, např. sledovacích pixelů a skriptů webových stránek, dále jen „soubory cookie“, byl zajištěn souhlas uživatelů. Poskytujeme vám tyto informace, abyste se seznámili s podrobnostmi ohledně používání souborů cookie (viz okno s nastavením souborů cookie) na těchto internetových stránkách. Chtěli bychom vám zejména vysvětlit, které soubory cookie vyžadují váš souhlas a jak můžete použití určitých souborů cookie vyloučit (viz okno s nastavením souborů cookie). Vy rozhodnete, jak intenzivně se budete informovat o těchto souborech cookie, a zda jejich používání určitým způsobem zablokujete. Jestliže budete naše internetové stránky používat i nadále a neprovedete výběr žádných konkrétních souborů cookie od nás nebo našich partnerů, budeme to považovat za váš souhlas. Použijte tedy naše okno s nastavením a/nebo váš prohlížeč a rozhodněte se, jak se soubory cookie budete nakládat. Z hlediska souborů cookie můžete tyto internetové stránky používat i anonymně.

Soubory cookie rozlišujeme podle toho,

  • zda jsme je umístili my nebo třetí osoby,
  • jaké údaje soubory cookie zjišťují,
  • jaké účely plní a
  • pro jaké období jsou plánovány.
  • V případě souborů cookie, které vyžadují souhlas, dodržujeme tento postup:

V případě souborů cookie, které vyžadují souhlas, dodržujeme tento postup:

Soubory cookie s nízkou relevancí ochrany osobních údajů: Poskytneme informace na základě této směrnice o souborech cookie a nabízíme jednoduchý mechanismus odhlášení. Pokud tuto nabídku nevyužijete, předpokládáme váš souhlas.

Soubory cookie se střední relevancí ochrany osobních údajů: Kromě běžných informací o souborech cookie uvádíme v kontextu nastavení souborů cookie další údaje, pokud se takové soubory cookie používají, a sice o účelu a funkci těchto souborů cookie. Pokud zachováte nastavení, která soubory cookie povolují, předpokládáme váš souhlas.

Soubory cookie s vysokou relevancí ochrany osobních údajů: Zde se jedná zejména o takové soubory cookie, které se za určitých okolností vztahují ke zjišťování zdravotních údajů, jež jsou zákonem o ochraně osobních údajů zvlášť chráněny. Tyto soubory cookie používáme jen tehdy, jestliže jste před nastavením souboru cookie, po srozumitelném vysvětlení účelu a funkce takového souboru cookie, výslovně vyjádřili svůj souhlas.

Respektujte prosím, že jsme na základě značného množství souborů cookie, které se dnes mohou objevit na internetových stránkách, rozdělili soubory cookie v zájmu lepšího pochopení do několika kategorií (například „reklamní soubory cookie“, „analytické soubory cookie“).

UPOZORNĚNÍ: Okno s nastavením souborů cookie poskytuje informace o stanoveném cíli (cílech), datu ukončení platnosti a odkazy na odmítnutí souborů cookie.

Odkazy na jiné internetové stránky

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Respektujte prosím, že nijak neodpovídáme za soubory cookie jiných internetových stránek. Informujte se případně přesně o funkci a nastavení souborů cookie na jiných internetových stránkách.

Kontakt

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, komentáře nebo pochybnosti ohledně těchto informací o souborech cookie nebo zpracovávání osobních údajů, kontaktujte nás:

Weber Schraubautomaten GmbH
Hans-Urmiller-Ring 56
82515 Wolfratshausen

Telefon: +49 (0) 8171 / 406 – 0
Fax: +49 (0) 8171 / 406 – 111 
E-Mail: info@weber-online.com

Změna informací o souborech cookie

Při změně informací o souborech cookie budou přepracované informace uvedeny na těchto internetových stránkách. Tyto informace o souborech cookie byly naposledy aktualizovány dne 16.03.2016.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.